Gloria Yawa Ganyaglo

Gloria Yawa Ganyaglo
Coaching, Mediation, Seminare interkulturell
Hannover
 

M.A Interkulturelle Theologie

  • Mediation (HIV/AIDS & Sucht)
  • Interkulturelle
  • Coaching (Leben in Deutschland)
  • Christliche/ Biblische  Themen